Pro Child
TR     EN     DE

Mutlu Çocuklar Geleceğimizdir! Geleceğimizi Koruyalım!

Birlikte Önleyebiliriz
Kaynaklar
Çocuk İstismarına Kapsamlı Bir Bakış: Durum Analizi ve Uygun Stratejilerin Modellenmesi
Çocuk İstismarına Kapsamlı Bir Bakış
Dr. Öğr. Üyesi Haşim Asil,
Prof. Dr. Çağlar Özdemir
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk İstismarına İletişimsel Yaklaşım: Sınıf Öğretmenlerinin İletişimsel Deneyimleri ve Yeterlilikleri Üzerine Bir İnceleme
Dr. Öğr. Üyesi Metin Eken
Erciyes Üniversitesi
İngiltere Ülke Raporu
Lucy Betts, Dominic Holland,
Loren Abell, Sarah Buglass,
Gayle Dillon & Nadja Heym
Nottingham Trent University
Almanya Ülke Raporu
Gabriela Piontkowski
Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Çocuk, İnsanlığın Öz Yurdu, Vicdanıdır!

Çocuk, İnsanlığın Öz Yurdu, Vicdanıdır!